DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie

Instytut Poradnictwa i Wsparcia Rodziny jest placówką poradnictwa specjalistycznego, prowadzoną przez Humaneo. Swoją działalność rozpoczął w 2011 roku, świadcząc usługi zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe, głównie z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, poradnictwa zawodowego połączonego z aktywizacją zawodową, warsztatów szkoleniowych, turnusów rehabilitacyjnych. Znaczna część usług skierowana była na wsparcie osób niepełnosprawnościami, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Instytut świadczy usługi na terenie całego kraju.

9 lat doświadczeń
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami (w stopniu umiarkowanym)
 • wyjazdowe warsztaty psychospołeczne oraz indywidualna terapia psychospołeczna
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami autoprezentacji, wraz z indywidualnym doradztwem zawodowym
 • warsztaty psychologiczne – trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • zajęcia z zakresu aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, skierowane do osób z niepełnosprawnościami, jak i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, będące elementem aktywizacja społecznej uczestników
 • usługi z zakresu aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób na wózkach inwalidzkich, w ramach wyjazdowych turnusów szkoleniowych

W związku ze zmianą sposobu funkcjonowania placówek poradnictwa specjalistycznego w okresie pandemii COVID-19, Instytut uruchamia usługi on-line. Oferta on-line obejmuje:


 • pomoc psychologiczną
 • doradztwo zawodowe
 • profilowanie osobowości zawodowej
 • mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze
 • analizę grafologiczną pisma

Jesteśmy tutaj dla Ciebie i do Twojej dyspozycji. Jeśli pojawią Ci się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości –napisz do nas! Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.