UMÓW WIZYTĘ ONLINE

W jaki sposób zarezerwować spotkanie ze specjalistą?

 
Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00
 
1.Przejdź do naszego sklepu
2.Wybierz usługę oraz specjalistę
3.Wybierz formę i datę spotkania
4.Dokonaj opłaty wybranej usługi
5. Pozostaw dane kontaktowe
6.Oczekuj na umówiony termin
Zobacz szczegółowe zasady współpracy

To Ty decydujesz, w jaki sposób będziesz kontaktować się ze specjalistą. Możesz wykorzystać czas spotkania ze specjalistą wymieniając wiadomości, możesz także wybrać rozmowę telefoniczną lub wideo rozmowę. Dostosujemy się do Twoich potrzeb, tak abyś czuł się pewnie i komfortowo podczas spotkania. Rezerwując spotkanie wybierz dogodną formę rozmowy. W przypadku, gdy nie wiesz, którą z proponowanych opcji wybrać – domyślną formą stosowaną przez Instytut Poradnictwa i Wsparcia Rodziny jest rozmowa telefoniczna.

Konsultacja psychologiczna 50 min 120 zł
Coaching i doradztwo zawodowe 50 min 120 zł
Coaching 50 min 120 zł
Profilowanie osobowości zawodowej i test psychometryczny wraz z omówieniem 50 min 200 zł
Analiza grafologiczna wraz z omówieniem 50 min 120 zł
Coaching wraz z testem psychometrycznym i analizą grafologiczną wraz z omówieniem 50 min 225 zł

Jeśli już zdecydowałeś, że chcesz umówić spotkanie ze specjalistą:

 1. Przejdź do naszego sklepu.
 2. Dokonaj wyboru usługi i specjalisty.
 3. Wybierz datę i godzinę spotkania (jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 21).
 4. Ustal dogodną dla Ciebie formę kontaktu (wiadomości, rozmowa telefoniczna, wideo rozmowa). 
 5. Pozostaw numer telefonu i adres mail, za pomocą którego nasz specjalista skontaktuje się z Tobą. Jest to warunkiem dokonania poprawnej rezerwacji spotkania.
 6. Dokonaj wyboru metody płatności za złożone zamówienie: możesz zapłacić tradycyjnym przelewem, szybkim przelewem lub skorzystać z odroczonej płatności iTwisto.

Klient jest zobowiązany opłacić spotkanie najpóźniej 24h przed ustaloną datą rozmowy. W przypadku umawiania spotkania z dnia na dzień klient zobowiązany jest dokonać opłaty do 2h od rezerwacji.

Jeśli wykonałeś powyższe czynności i otrzymałeś mail z potwierdzeniem zamówienia możesz w spokoju oczekiwać na ustalony termin spotkania.

 1. Spotkania ze specjalistą realizowane jest poprzez wymianę wiadomości, rozmowę telefoniczną, wideo rozmowę.
 2. Spotkanie ze specjalistą trwa 50 minut.
 3. Klient na etapie rezerwacji spotkania wybiera dogodną formę kontaktu, następnie o umówionej godzinie specjalista kontaktuje się z klientem. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Klienta (brak dostępu do internetu, brak zasięgu).
 4. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Instytutu, Klient ma możliwość przedłużenia spotkania.

Odwoływanie spotkania z przyczyn leżących po stronie Instytutu:

 1. W sytuacji odwołania spotkania przez Poradnię Klient: ma możliwość zmiany wcześniej wybranego specjalisty, terminu spotkania lub otrzyma zwrot zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zrealizowana została płatność

Odwoływanie spotkania z przyczyn leżących po stronie klienta:

 1. Zmiana terminu spotkania lub jego odwołanie możliwe jest nie później niż 24 godziny przed ustaloną wizytą.
 2. Odwołanie spotkania w wyznaczonym czasie skutkuje zwrotem całości wpłaconej kwoty na konto, z którego został wykonana płatność.
 3. W przypadku, kiedy klient nie odwoła spotkania lub nie pojawi się o wyznaczonej godzinie na spotkaniu wówczas zapłacona kwota nie zostanie zwrócona.

Skuteczne wprowadzanie zmian w życiu jest wypadkową bardzo wielu czynników. Instytut Poradnictwa i Wsparcia Rodziny i jego specjaliści dokładają wszelkich starań, aby być sojusznikiem zmian każdego klienta. Powodzenie we wprowadzaniu zmian zależy przede wszystkim od motywacji ze strony klienta. Dlatego nasi specjaliści nie mogą się zobowiązać i nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty prowadzonych spotkań.

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, które rozpatrywane są przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Treść reklamacji powinna zawierać dane osobowe Użytkownika, przedmiot  oraz zwięzły opis reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego formularza reklamacyjnego.
 5. Decyzje zapadłe w wyniku reklamacji zostaną niezwłocznie przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje sprzeczne z  regulaminem rozpatrywane będą negatywnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:

 • osobiście lub listownie: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 12;
 • e-mailowo: biuro@humaneo.pl;
 • telefonicznie: 18 547 70 70.
 • Humaneo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@humaneo.pl
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), jak również, art. 6 RODO ust. 1 lit. a, b, f, tj. Pani/Pana zgoda, jak również prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem kandydatów do pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne zakupu wybranej usługi.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.