MONIKA STRASZYŃSKA

Monika Straszyńska


psycholog, doradca zawodowy. Posiada wykształcenie wyższe, w 2012 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadziła niemal tysiąc godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, ponad 200 godzin grupowych warsztatów z zakresu kompetencji miękkich oraz ponad 400 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajmuje się prowadzeniem indywidualnych konsultacji psychologicznych mających na celu określanie i rozwijanie potencjału klienta w zakresie kompetencji psychospołecznych (m. in. komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem), a także pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

W jej słowniku nie znajdziesz słowa „problem” – w zamian jest „wyzwanie”.

W wolnym czasie pochłania książki (w ilościach hurtowych), ogląda seriale i biega.

Specjalizacja:

pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, profilowanie osobowości zawodowej, coaching 

Jak mogę Ci pomóc?