Profilowanie osobowości zawodowej

Profilowanie osobowości zawodowej pozwala oszacować możliwości rozwojowe osoby badanej. Możliwości te oznaczają skłonność do określonego sposobu działania, myślenia, przeżywania, zachowania. Są to predyspozycje względnie stałe, a zmiany w nich zachodzą bardzo powoli i w niewielkim stopniu. Zatem znajomość tych predyspozycji stanowić może podstawę do przewidywania zachowań jednostki w określonych sytuacjach.

W jaki sposób wykonywane jest profilowanie osobowości?

Profilowanie osobowości zawodowej dokonywane jest w oparciu o wystandaryzowany test psychometryczny, składający się z 121 stwierdzeń, do których odnosi się badany. Test dostępny jest online, trwa ok. 20 minut i jest w pełni zautomatyzowany. Przeznaczony jest dla osób dorosłych. Test cechuje się wysoką trafnością i rzetelnością. Badanie dostarcza rzetelnych informacji, przydatnych we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowaniu własną karierą zawodową.

Test umożliwia mierzenie pięciu czynników osobowości, opisywanych w modelu pięcioczynnikowym, autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. Model zastosowany w teście opisuje cztery cechy złożone, tzw. superczynniki,  z których każdy jest wypadkową co najmniej dwóch predyspozycji z modelu pięcioczynnikowego, tj.:

  • odporność (pewność siebie, opanowanie, śmiałość)
  • rzetelność (konsekwencja, rozwaga)
  • schematyzm (zamknięcie, konformizm, koncentracja)
  • ekspansywność (dynamizm, makiawelizm, rywalizacyjność, poczucie przewagi)
Czego dowiem się o sobie po wypełnieniu testu?

Nowoczesność proponowanego narzędzia przejawia się w jego zinformatyzowaniu i całkowitej automatyzacji procesu badania. Po zakończonym badaniu Klient otrzyma raporty, które wskazują wstępną interpretację wyników badania danej osoby w kontekście selekcji zawodowej oraz dopasowania do wymagań stanowiskowych czy oczekiwań pracodawcy. W przygotowanych raportach badany otrzyma m.in. informacje na temat:

Czynników motywujących 
i demotywujących

do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy

Wewnętrznych ograniczeń

 czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywną pracę

Cech wyróżniających

daną osobę spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak np. konfliktowość, motywacja zadaniowa, styl działania

Predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych

 w tym m.in. w obszarze przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych

Ról zespołowych

 do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun

Wybierz specjalistę:

Jolanta Sarata


 Doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do pracy pedagogicznej. Z Humaneo współpracuje od 2008 roku, pełni funckcję dyrektora instytutu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, specjalisty ds. jakości kształcenia, doradcy zawodowego. więcej

tomasz now

Tomasz Nowak


Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie Wydziału Pedagogicznego Instytutu Nauk o Wychowaniu i Nauk o Polityce i Administracji. Zainteresowania w obrębie szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej, społecznej, pedagogicznej. więcej

Natalia Grońska


 

Jesteśmy tutaj dla Ciebie i do Twojej dyspozycji. Jeśli pojawią Ci się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości –napisz do nas! Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.