JOLANTA SARATA

Jolanta Sarata


Doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do pracy pedagogicznej, kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi. Z Humaneo współpracuje od 2008 roku, pełniąc funkcje kierownika działu programów europejskich, dyrektora instytutu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, specjalisty ds. jakości kształcenia, doradcy zawodowego.

Zajmuje się koordynacją i nadzorem pracy doradców zawodowych świadczących usługi w ramach Agencji Zatrudnienia Humaneo, prowadzaniem szkoleń dla doradców zawodowych, opracowaniem wzorów dokumentów i wytycznych w zakresie doradztwa zawodowego, monitorowaniem pracy doradców zawodowych w ramach projektów realizowanych przez Humaneo. Realizuje zadania z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (zespół ds. jakości kształcenia).

Specjalizacja:

doradztwo zawodowe, profilowanie osobowości zawodowej, coaching

Jak mogę Ci pomóc?