Doradztwo zawodowe

To usługa dedykowana dla osób, które chcą poznać i rozwinąć swój potencjał w zakresie rozwoju i możliwości na rynku pracy. Skorzystanie z porady on-line jest wygodne, komfortowe i bardzo proste. Umożliwia współpracę z doradcą zawodowym bez konieczności wychodzenia z domu, w dogodnym dla Klienta czasie.

Dzięki konsultacji z doradcą zawodowym możesz:


  • poznać i rozwinąć własny potencjał zawodowy,
  • świadomie i zgodnie z własnymi predyspozycjami wybrać kierunek dalszego rozwoju,
  • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne,
  • świadomie kierować ścieżką własnego rozwoju zawodowego,
  • wzmocnić pewność siebie, poprzez uświadomienie sobie własnych zalet i mocnych stron.

Podstawą indywidualnej porady doradcy zawodowego jest zgromadzenia informacji na temat: wykształcenia Klienta, jego dotychczasowej pracy zawodowej, odbytych kursów, szkoleń, działalności pozazawodowej, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, planów zawodowych. Dane gromadzone są na podstawie wywiadu, kwestionariuszy, ankiet, testów – w zależności od indywidualnych preferencji Klienta. 

W ramach usługi doradztwa zawodowego możesz także zbadać swoją osobowość zawodową, na podstawie wystandaryzowanego testu psychometrycznego.

Wypełniając test online, możesz poszerzyć własną świadomość i uzyskać informację na temat:

Czynników motywujących 
i demotywujących

do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy

Wewnętrznych ograniczeń

 które mogą utrudniać efektywną pracę

Cech wyróżniających

 spośród innych kandydatów do pracy 

Predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych

 w tym m.in. w obszarze przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania

Ról zespołowych

 do pełnienia których masz predyspozycje

Wypełniając test psychometryczny uzyskasz rzetelne i wszechstronne informacje na temat profilu osobowości zawodowej, które będziesz mógł wykorzystać do świadomego kreowania ścieżki własnego rozwoju.

Wybierz specjalistę

Jolanta Sarata


 Doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do pracy pedagogicznej. Z Humaneo współpracuje od 2008 roku, pełni funckcję dyrektora instytutu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, specjalisty ds. jakości kształcenia, doradcy zawodowego. więcej

tomasz now

Tomasz Nowak


Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie Wydziału Pedagogicznego Instytutu Nauk o Wychowaniu i Nauk o Polityce i Administracji. Zainteresowania w obrębie szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej, społecznej, pedagogicznej. więcej

Monika Straszyńska


psycholog, doradca zawodowy. Posiada wykształcenie wyższe, w 2012 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia doradztwa zawodowego i organizacji. miękkich oraz ponad 400 godzin indywidualnego doradztwa. więcej

Jesteśmy tutaj dla Ciebie i do Twojej dyspozycji. Jeśli pojawią Ci się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości –  napisz do nas! Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.